Outsoursujeme administrativní činnosti. Přebíráme odpovědnost za podatelny, výpravny, spisovny a účtárny. Evidujeme došlé zásilky, skenujeme dokumenty, zadáváme informace do informačních systémů, archivujeme dokumenty, zajištujeme vyhledávání a řízenou skartaci.
MegaTrans - výrobní družstvo invalidů
Provozovna: Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5 Tel: 255 723 793 info@megatrans.cz
Sídlo: Na Hvězdárnách 406, 252 29  Lety, DIČ: CZ28998791, IČ:28998791