Zaměstnáváme více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím splňujeme podmínku obsaženou v paragrafu 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Potvzeni o zaměstnávání více než 50% zaměstnaců OZP

MegaTrans - výrobní družstvo invalidů
Provozovna: Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5 Tel: 255 723 793 info@megatrans.cz
Sídlo: Na Hvězdárnách 406, 252 29  Lety, DIČ: CZ28998791, IČ:28998791