Provádíme geologický a hydrogeologický průzkum. Průzkum zahrnuje vytyčování vrtných bodů v terénu, vrtné práce, odběr vzorků zeminy a vody, laboratorní zkoužky a vypracování závěrečné zprávy
MegaTrans - výrobní družstvo invalidů
Provozovna: Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5 Tel: 255 723 793 info@megatrans.cz
Sídlo: Na Hvězdárnách 406, 252 29  Lety, DIČ: CZ28998791, IČ:28998791